ПРОИЗВОДСТВЕНО- ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Фирмата е специализирана в следните области:

Предлагаме широк спектър от готови модели работно и униформено облекло. При заявени големи количества разработваме и нови модели с индивидуален дизайн на клиента. На всички модели може да се изработи лого на фирмата или специфична маркировка

Моделите от богатата ни колекция са разработени в летни и зимни варианти от несвиваеми, цветоустойчиви и водоустойчиви тъкани, с възможност за избор на цветови комбинации.

Моделите съответстват на нормативните стандартизирани изисквания, с гаранция за качеството, отговарящо на Европейските норми.


Продуктовата гама включва: противозамърсяващо и прахозащитно облекло; работно облекло за ресторантски и хотелски персонал; работно облекло за медицински персонал; специално униформено облекло за охранители, пожарникари и армейски части; студозащитно, влагозащитно и водозащитно облекло; специално работно облекло срещу високотемпературни термични въздействия; киселиннозащитно, маслозащитно и токсикозащитно облекло; сигнално работно облекло и др.

Предлагаме и текстилни изделия, които се произвеждат по индивидуални поръчки - тишърти, суетшърти, пуловери, шапки и други дрехи с Вашата марка.

За ваше удобство предлагаме лични предпазни средства, аксесоари и работни обувки за пълна защита на служителите ви.

Качеството на нашите продукти е най-важния показател за работата ни и залог за лоялни клиенти. Подборът и оценката на доставчиците и суровините ни осигурява най-добрите ресурси за производство. Контролът на качеството е не само постоянен процес – той е част от фирмената ни култура. Ако желаете успехът да е с вас- потърсете ни- дейността ни е насочена към пълно маркетингово, рекламно и PR обслужване.

Фирмата е подизпълнител на следните проекти по Оперативна програма „Човешки ресурси”- Безопасни условия на труд

На нашата услуга се довериха:

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0109-СО001
„Подобряване условията на труд на работни места в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0339-СО001
„Подобряване условията на труд на работни места в „Оптеко и Партньори” ООД ” ООД ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0718-C0001
„Подобряване на условията на труд на работни места в ЛОТОС ЛМ ЕООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз