УПРАВЛЕНСКО И ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ
Наши клиенти са : „Скорпио”ООД , Теком ООД, Неосет България ЕАД, Алнед ЕООД, Белви ООД, Елинженеринг ЕООД, LKB България и много други.Консултиране по проекти за кандидатстване по програми на ЕС и Структурни фондовеКонсултиране в сферата на маркетинга и стратегическото планиране

Изграждане на стратегии за налагане и развитие на имидж (PR стратегии)

Фирмата е подизпълнител на множество проекти финансирани по различни оперативни програмиОбучения и тренинг по политически, икономически и бизнес тематики

За нас изискванията и потребностите на клиентите са водещи при организирането и реализацията на обучения. Нашите програми се разработват специално за всяка организация, за да могат да бъдат максимално полезни за участниците. Ние следваме идеята за учене през целия живот, както и съвременните тенденции и най-добрите практики в обучението.

Нашите тренинги са изцяло интерактивни и са основани на ученето чрез правене и преживяване. Обучителите ни използват активното участие, за да направят информацията запомняща се и да превърнат самото обучение в едно настина вълнуващо събитие.

Водещи на обученията са утвърдени специалисти в съответната област с богат практически опит като треньори и консултанти за водещи български и международни компании.

Темите за вътрешно фирмени обучения, които Ви представяме, могат да бъдат развити и обогатени с допълнително съдържание, което ще донесе максимална полза на Вашия бизнес.


За тези, които работят с клиенти в областта на търговията и услугите


Съвременният клиент е наясно, че стоките и услугите на различните доставчици все повече си приличат и ето защо той поставя все по-големи изисквания по отношение на обслужването.

Новите организации не само удовлетворяват, но и очароват клиентите, отворени са към промяна на всяка своя част и подготвят внимателно своите обслужващи клиентите професионалисти, върху които падат най-големите предизвикателства.

КЛИЕНТИТЕ КАТО ГОСТИ или как да предоставим обслужване, което ще накара нашите клиенти да се върнат отново.

ТАЙНАТА НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ или как да продаваме по-добре и повече


За тези, които работят в екип


Уроци от гъските или КАК ДА ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ, РАБОТЕЙКИ ЗАЕДНО

“Всяка птица, размахвайки своите крила, създава повдигаща сила за следващата я.
Чрез полет във формата на буквата V цялото ято прави летенето 71%
по-бързо, отколкото ако птицата лети сама.
Урок: хората, които споделят обща посока и чувство за общност, могат да
достигнат до мястото, където отиват, по-бързо и по-лесно, защото те пътуват
оттласквайки се един от друг.”

Милтън Отсън, натуралист
Програмата “Таен клиент” “ТАЕН КЛИЕНТ” е програма за обективно наблюдение на вашите дейности през очите на обучени потребители. Клиентите влизат анонимно във вашия бизнес като обикновени купувачи и дават оценка за работатта на служителите ви. Те са тренирани да попълват своите наблюдения в предварително подготвен въпросник. Данните от въпросниците се обработват и се обобщават в доклад. Това е единственият практически метод за измерване на ефективността от фирменото обучение и качеството на обслужването по обективен начин. Тайните клиенти са “вашите очи и уши”, които проверяват дали корпоративните Ви стандарти се поддържат еднакво навсякъде.

В търсене на приключение

Тиймбилдингът като форма на тренинг е с продължителност от половин ден до няколко дни и може да бъде проведен еднакво успешно на открито или в зала. Най-ефективен е когато е част от дългосрочната програма за развитие на организацията.

След преживяване на множеството предизвикателства членовете на екипа ще:

Форми на провеждане

Тренинг на открито /outdoor teambuilding/

Обучението е разработено специално за провеждане на открито и включва различни игри за изследване на проблеми и преодоляване на препятствия в непозната среда. Упражненията са разработени специално за целите на екипите и след всяко упражнение се прави обсъждане и преглед на постигнатото.

Тренинг в зала /indoor teambuilding/

Специално разработени и пригодени за работа на закрито дейности, запазвайки същия заряд на изследователския дух и усещането за приключение.

В контекста на друго събитие

Тиймбилдинговите дейности са част от друго обучение или фирмено събитие и тяхната цел е подсилят ефекта от обучението или просто да оживят събитието и да съдействат за изграждането на екипен дух и чувство за принадлежност към организацията. Сесиите включват поредица от ангажиращи и забавни игри и състезания между екипите, повишаващи ентусиазма и съпричастността на участниците.

Някои от нашите игри и упражнения

Продължителността на тренинга, както и конкретното съдържание и форма на провеждане са изцяло съобразени с желанието на клиента.

Цената за тиймбилдинг се определя от продължителността на тренинга, броя на участниците и водещите, мястото на провеждане – в зала или на открито, както и от упражненията, които ще бъдат включени, така че всеки тренинг се договаря индивидуално.

За тези, които вземат решения и ръководят хора

“Не се страхувай да направиш голяма крачка, когато се налага. Не можеш да
преодолееш пропастта с два малки скока.”


Дейвид Лойд ДжорджСъвременните мениджъри са изправени пред предизвикателството непрекъснато да развиват себе си, своята работа, хората, с които работят, взаимоотношенията в организацията, както и самата организация. Това изисква от тях да са способни да се справят бързо и ефективно със сложни ситуации и да се изграждат като все по-силни и уверени лидери.Мениджърът в компанията. Лидерство и коучинг.
“Ако сте издигнали замъци във въздуха, трудът ви не бива да отиде напразно;
точно там трябва и да останат. А сега изградете основи под тях.”

Хенри Дейвид Торо


Творческо решаване на проблеми
(брейнсторминг и други изпитани методи)
 1. Анализ на проблемната ситуация
  • анализ на мотивационно ниво: анализ на движещите сили
  • анализ на структурно ниво: методът на рибената кост
 2. Техники и методи за вземане на решение и решаване на проблеми
  1. Дали методът на кошчето за отпадъци действа?
  2. Добрата стара мозъчна атака
   • - класическа мозъчна атака
   • - метод на калейдоскопа
  3. Карта на идеите /мисловни схеми
  4. SWOT анализ
  5. Методът Делфи
  6. Моделът на осемте стъпки за решаване на проблеми
 3. Стратегия за действие
  1. моделът SPIRO
   Интерактивният метод за водене на срещи за решаване на проблеми
  2. Обичайни проблеми при срещите. Ключови улесняващи поведения – преди и по време на срещата
  3. Същност на интерактивният метод
  4. Дилемата на мениджъра
  5. Превенция или интервенция
  6. Ключови елементи на подготовката. Цел и типове срещи.
  7. Варианти за роли по време на срещата: водещ, улеснител, участник, протоколчик; договаряне на ролите.
  8. Варианти за подреждане на стаята
  9. Варианти за вземане на решение: спектър на методите за вземане на решение; фактори, които трябва да се отчитат.
  10. Как да постигнем консенсус.
  11. Специфични техники за протоколиране.
  12. Улесняване на сътрудничеството: стратегически моменти и инструменти за постигане на съгласие.


За тези, които анализират, планират, проучват, разузнават, предлагатПазарната среда е силно конкурентна и е повлияна от много външни и вътрешни фактори. Отправна точка за една печеливша стратегия е определянето на точните цели на Вашия бизнес.
Какво Вашата компания прави най-добре?
Какво я отличава от конкуренцията?
Има ли продукт или услуга, които още не сте развили?
Какви допълнителни ползи за клиентите можете да предложите?
Как да се развивате и печелите повече?
Как другите да научат за вас?Маркетинг и пазарни стратегии


Поведение пред медиите, изграждане на корпоративен имидж и PR


За тези, които нямат времеДозата определяте вие!

Ако Вашето ежедневие е динамично и изпълнявате много задачи, ако нямате възможност да се включите в обучение с отсъствие от работа, ако искате ние да се съобразим с Вашето време, тогава можете да се възползвате от предложението ни за индивидуално обучение на работното място:

Подбор на персонал и интервюиране Умения за продажби
Оценка на изпълнението и атестация на персонала Обслужване на клиенти
Базиран на компетенциите подход за подбор и оценка на персонала Обучение на обучаващи
Изготвяне на длъжностни характеристики Игрите, които треньорите играят
Планиране на кариерата Успешните презентации
Управление на развитието – коучинг Изграждане на ефективни екипи
Мотивиране на служителите за по-високи постижения Управление на времето
Методи и техники за вземане на решение Управление на стреса

По време на обучението се разглеждат основни теоретични модели и примери от практиката, обучаваните решават казуси и получават конкретни задачи, свързани с тяхната работа. Провежда се на място в организацията като разпределението на часовете зависи изцяло от клиента. Обучението може да бъде по няколко часа на ден в продължение на една или две седмици или да бъде съсредоточено в рамките на един-два дни. Освен индивидуално обучение, за предложените теми може да сформират и групи от 2-3 участници, които работят в дадената насока.За тези, които не можаха да открият своята темаFP CONSULT. може да организира за Вас обучения и по теми като:

Водене на преговори и договаряния Умения за комуникация
Управление на промяната Здравословни и безопасни условия на труд
Разработване и управление на проекти Франчайзинг
Мърчандайзинг техники Техники за продажба на реклама
Търговски PR Организация на дистрибуция
Логистика Обучения за внедряване на системите за управлениe- ISO, HACCP и др.

както и по други теми, които представляват интерес за Вас след консултация и заявка от Ваша страна.Какво ще ми струва всичко това?Цената на вътрешнофирменото обучение се определя от продължителността на обучението, големината на групата, мястото на провеждане, както и от избора на водещ.

Ако имате желание за обучение ,което не фигурира в нашето предложение бихме могли да го разработим по Ваша заявка. Екипът ни разполага с висококвалифицирани специалисти в различни области.